นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This guide has been conceived and written as part of the efforts of the World Health Organization to help its Member States to reach the social target of "Health for all by the year 2000"

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1980
  • ผู้ตีพิมพ์: World Health Organization
  • ISBN-10: 9421541482
  • Dewey Decimal: 362.11
  • ห้องสมุด ECHO: 362.11 WHO

ป้ายระบุ

Community Health S... Management

การซื้อ