นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

63 pp : ill.

Gift of Wanda Krolikowski March, 2023

During an era marked by technological and scientific breakthroughts, it's comforting to know that mankind still relies ona "miracle cure" that dates back before recorded history.  The "miracle" is Aloe Vera, a desert plant.  Even today, this spiny succulent is revealing more and more practical uses.  This book is for anyone looking for a ntural way to better living.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1983
  • ผู้ตีพิมพ์: Mountain View, CA: Anderson World Books, Inc
  • Dewey Decimal: 615.324
  • ห้องสมุด ECHO: 615.324 FIT

ป้ายระบุ

Aloe Vera