นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This is a summary of presentations made by Michael Duncan as he bared his soul and reflected on the joys and pain of serving the poor in the name of Christ.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: World Vision Australia
  • Dewey Decimal: 266.009
  • ห้องสมุด ECHO: 266.009 DUN Staff