นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Rattakarn Arttiwuttikun

กิจกรรม: ECHO Asia Indonesia Sustainable Food Production Workshop (03-03-2015)

An overview of appropriate seed saving techniques including selection, cleaning, and storage. This talk is in English.


ภูมิภาค

Asia