นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

97 pages, illustrated, photos

Miscellaneous Publication No. 882

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1962
  • ผู้ตีพิมพ์: U.S. Government Printing Office
  • Dewey Decimal: 630.6
  • ห้องสมุด ECHO: 630.6 OAK