นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This handbook is part of an interdisciplinary, interinstitutional and comprehensive effort to develop a practical guide to assist underserved and limited resource small farmers and woodland owners to adopt best management technologies in agroforestry.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2020
  • ผู้ตีพิมพ์: USDA National Agroforestry Center (NAC) from the US Forest Service and the Natural Resources Conservation Service (NRCS)

คอลเลกชัน