นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This is a college text book about organic chemistry.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Houghton Mifflin,
  • ISBN-10: 0395356725
  • Dewey Decimal: 547.19
  • ห้องสมุด ECHO: 547.19 HAR

ป้ายระบุ

Chemistry Organic