นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A careful evaluation of the Africa experience in the final phase of this five-year programme showed that there was a need for catalytic interventions which would lead to an enabling environment for women to have easier access to technologies.  This would be an environment where women producers can obtain information on the available technologies, have the capacity to analyses such information and make technological choices on their own, as well as the capacity to acquire credit and training to enable their purchase and operation of the technology of their choice.  This UNIFEM source book series aims to facilitate the building of such an environment.

46 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1993
  • ผู้ตีพิมพ์: United Nations Development Fund for Women
  • Dewey Decimal: 641.48
  • ห้องสมุด ECHO: 641.48 UNI

ป้ายระบุ

Food Storage