นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Contains information charts with monthly temperatures for various cities/countries along recommended seasonal clothing and information on sanitary conditions of local water, milk and food.

No page numbers, charts

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1993
  • ผู้ตีพิมพ์: IAMAT
  • Dewey Decimal: 910.2
  • ห้องสมุด ECHO: 910.2 IAM

ป้ายระบุ

Climate