นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

FAO plant production and protection paper about methods where water availability is the main constraint for crop production.

64 pages, tables, graphs

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1983
  • ผู้ตีพิมพ์: Food and Agricultural Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251008078
  • Dewey Decimal: 338.17
  • ห้องสมุด ECHO: 338.17 FRE