นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Pgs 420: illust

Gift of Wanda Krolikowski March, 2023

The standard landscape plant manual for Florida now revised and expanded! This is the revised and expanded version of the book that has long been the standard landscape plant manual for Florida. The authors have included 70 additional native plant species along with updated botanical names and additional general information on many of the plants. They have also removed all invasive exotic species from the book.Each description contains a detailed drawing for easily identifying the plant, and both the common name and the botanical name are given. Following the general description are entries on propagation, soil and light requirements, culture, hardiness, salt tolerance, pests, and landscape uses. Descriptions of foliage, fruit, and flowers are enhanced by useful information about the season of maximum color.  Library also has 1st edition

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: The University Presses of Florida
  • ISBN-10: 0813060532
  • ISBN-13: 978-0813060538
  • Dewey Decimal: 635.909
  • ห้องสมุด ECHO: 635.909 WAT

การซื้อ