นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This illustrated book explores many issues concerning impacting small farmers in in the humid tropics.  Topics include farming constraints, minimum tillage, fertility regenerating systems, pest and disease management, fuelwood trees,  & fodder trees.

2 copies

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: Sri-Lanka Department of Agriculture
  • Dewey Decimal: 631.451
  • ห้องสมุด ECHO: 631.451 WIJ

ป้ายระบุ

Sri Lanka Farming-Tropics

การซื้อ