นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The AERDO Occasional Papers series is publichsed by the Association of Evangelical Relief and Developement Organizations. Its purpose is to provide a forum in which critical issues in relief and developement can be raised and discussed. 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: AERDO
  • Dewey Decimal: 248.4
  • ห้องสมุด ECHO: 248.4 AER Staff