นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

In the following presentation, there are assembled for the first time more than 115 species, native or naturalized in South Florida and/or on the Florida Keys, that offer food, drink, or, in a few instances, salt-, tobacco- and soap-substitutes - or emergency means of cleaning the teeth.

76 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1962
  • ผู้ตีพิมพ์: Hurricane House
  • ISBN-10: 0916224775
  • ISBN-13: 978-0916224776
  • Dewey Decimal: 581.975
  • ห้องสมุด ECHO: 581.975 MOR