นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

74th edition of the CRC handbook of chemistry and physics

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: CRC Press,
  • Dewey Decimal: 540
  • ห้องสมุด ECHO: 540 CRC

ป้ายระบุ

Chemistry Physics