นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

THE threat of global climate change has caused concern among scientists as crop growth could be severely affected by changes in key climatic variables (i.e., rainfall and temperature) and agricultural production and food security could be affected both globally and locally. Although the effects of changes in climate on crop yields are likely to vary greatly from region to region, anticipated changes are expected to have large and far-reaching effects predominantly in tropical zones of the developing world with precipitation regimes ranging from semiarid to humid (Cline 2007). Hazards include increased flooding in lowlying areas, greater frequency and severity of droughts in semiarid areas, and excessive heat conditions, all of which can limit crop growth and yields.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: Third World Network Penang, Malaysia

ป้ายระบุ

Climate Change Climate Adaptation