นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

The goal of this manual is to give the reader skills in designing, testing, and evaluating livestock technologies that can be used by small farm owners.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Winrock International Instirute for Agricultural Development
  • Dewey Decimal: 343.73
  • ห้องสมุด ECHO: 343.73 AMI

การซื้อ