นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This booklet is a global directory of partnerships for sustainable agriculture. The summaries in the directory provide basic information about main crops, pests, as well as the impacts, constraints and challenges of each project.

52 pages, illustrations

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1997
  • ผู้ตีพิมพ์: Sustainable Agriculture World Resources Institute
  • Dewey Decimal: 632.9
  • ห้องสมุด ECHO: 632.9 SCH