นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This box contains:

ECHO Publications with information relevant to long-term recovery efforts. 

Included are packets of seeds of crops for food and nutrition: moringa, Ethiopian kale. okra, eggplant,tomato and cuttings of chaya,

Also a water filter and leucaena seeds for firewood

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2010
  • ผู้ตีพิมพ์: ECHO
  • Dewey Decimal: 999.999
  • ห้องสมุด ECHO: 999.999 ECH

ป้ายระบุ

Haiti Agriculture ...