นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication serves as the basis for training courses in pastures and livestock production to be staged in the territories of Australia.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1973
  • ผู้ตีพิมพ์: South Pacific Commission
  • Dewey Decimal: 636.208
  • ห้องสมุด ECHO: 636.208 SPC