นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book provides the North American chef with easy directions for a wide variety of exotic dishes from the Latin American cuisine.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1971
  • ผู้ตีพิมพ์: Dover Publications, Inc.
  • ISBN-10: 0486210902
  • ISBN-13: 978-0486201900
  • Dewey Decimal: 641.65
  • ห้องสมุด ECHO: 641.65 BRO

การซื้อ