นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2

cups

young corn

 

2

 

garlic cloves

 

1

 

head lettuce

 

3

cups

water

 

1

 

small fresh sponge gourd (luffa)

 

1

cup

moringa

 

1 ½

tsp

Accent or MSG

 

 

 

salt to taste

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Sauté garlic and onion in medium fry pan.
  2. Add water and let boil.  
  3. Add corn, stirring often to avoid burning.
  4. When cooked, add the gourd and moringa.   

 


ป้ายระบุ

corn Moringa oleifera