นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication covers best practices when raising sunflowers.  Colored pictures of the stages of development, insect pest identification, and disease photos are included.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service
  • Dewey Decimal: 633.85
  • ห้องสมุด ECHO: 633.85 KSU