นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This Agrodok targets those who want to grow vegetables and other crops for their families or for the local market in urban and peri-urban areas. Factors that urban agriculturalists and gardeners need to take into consideration when selecting where to plant their crops and the best methods of cultivation are described in detail. Special attention is given to soil care, composting methods, water management and health and environmental safety as well as socio-economic factors. The appendix briefly describes a number of plant protection methods and contains a check-list that details the costs and benefits of urban agriculture.

Agrodok Series no. 24

84 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2002
  • ผู้ตีพิมพ์: Agromisa, CTA
  • ISBN-10: 9077073256
  • ISBN-13: 9789077073254
  • Dewey Decimal: 635
  • ห้องสมุด ECHO: 635 AGR
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: PD.014