นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Each plant type (taxon) is discussed in a defined sequence and usually accompanied by a line drawing and identification characteristics related to leaf, bud, and stem.  Certain plants are discussed under the heading "Related Species".

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: Stipes Pub
  • ISBN-10: 0875633471
  • ISBN-13: 978-0875633473
  • Dewey Decimal: 635.976
  • ห้องสมุด ECHO: 635.976 DIR

การซื้อ