นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

218 pages, tables

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1998
  • ผู้ตีพิมพ์: International Maize and Wheat Improvement Center
  • ISBN-10: 0889368414
  • Dewey Decimal: 633.3
  • ห้องสมุด ECHO: 633.150 BUC

ป้ายระบุ

Cover Crops Mucuna