นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Offers ideas for increasing property beauty, value, and usefulness, noting landscape-design possibilities and giving advice on trees, shrubs, ground covers, flowers, and grass as well as terraces, decks, and patios.

479 pages, illustrated, photos

2 copies

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1972
  • ผู้ตีพิมพ์: Reader's Digest Association,
  • ISBN-10: 0895770059
  • Dewey Decimal: 712.6
  • ห้องสมุด ECHO: 712.6 REA