นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This comprehensive, one-volume commentary offers accessible, concise explanations of the purpose and content of each biblical text.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Baker Books
  • ISBN-10: 0801022541
  • ISBN-13: 978-0801022548
  • Dewey Decimal: 220.721
  • ห้องสมุด ECHO: 220.721 BIB Staff

การซื้อ