นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Dr. Suphathida Aumtong

กิจกรรม: ECHO Asia SRI Workshop June 8 - 9, 2016 (08-06-2016)

Dr. Suphathida Aumtong from Mae Jo University shared her study on “Reduced Water Rice Cultivation”. Her research has been done to correspond with the expected changes in rice demand, environment, and socioeconomic conditions that affect the productivity and management of paddy soils in intensive rice systems in Asia. Water shortage is also a major problem for farming, so Dr. Suphathida is trying to find the way to productively grow rice while using less water. However, her study is still in the experimental stage. Once it becomes feasible, this technique may become one option for climate adaptation appropriate for Thai farmers.