นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication focuses on the products - the new varieties that have been developed and released since 1988.

39 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2003
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Florida, IFAS
  • Dewey Decimal: 581.975
  • ห้องสมุด ECHO: 581.975 UOF