นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The proceedings of the conference identified many of the practical problems affecting the domestication of new and underutilized crops. 

298 pages

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1997
  • ผู้ตีพิมพ์: ICUC (International Centre for Underutilized Crops)
  • ISBN-10: 0854326383
  • Dewey Decimal: 630
  • ห้องสมุด ECHO: 630 SMA