นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Dr. Tim Motis, Elizabeth Langford, Bob Hargrave

กิจกรรม: 2015 ECHO International Agriculture Conference (18-11-2015)

Dr. Motis and Betsy Langford were introduced to the 2-4-2 system by Dr. B.B. Singh at the Ukulima Farm research station in South Africa in Feb. of 2015. They subsequently planned and conducted this experiment with other legumes at the main ECHO campus in North Fort Myers, Florida.