นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
09 สิงหาคม 2018 08:30 น. - 11 สิงหาคม 2018 16:00 น.
New Hope Christian Church, United States
ผู้นำเสนอ: Agristewards
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

09 สิงหาคม 2018 00:00 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Brian Smith (BRIAN.SMITH@TDS.NET)


Farming God's Way Training taught by Grant Dryden, Farming God's Way Teacher

This three day seminar will cover the three integrated spheres of infuencein the Farming God's Way curriculum-Biblical, Management, and Technology.

The training includes lectures and seminars as well as hands-on training experiences designed to prepare you to implement the curriculum.

We will be offering an extended vegetable training workshop August 13th-14th. The training will cover a wide variety of topics including seedling nurseries, manure based plantings, surface composting, fracturing, garden design, rotations, raised beds, sunken beds, and compost production. This training is for those who would like to go deeper in their knowledge, understanding and application of vegetable gardening. It will take place at Str8 Up ministries- an urban gardening plot and application site for the Farming God’s Way curriculum. Completion of the 3-day Farming God’s Way training is a necessary prerequisite for this training. If you have taken part in a previous training in 2016 or 2017 you are also welcome to attend the Farming God’s Way vegetable training.


ภูมิภาค

North America