นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Tim Roberts

กิจกรรม: ECHO East Africa Symposium 2015 Presentations (03-02-2015)


ป้ายระบุ

Conservation Farming

ภูมิภาค

East Africa