นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Patrick Trail

กิจกรรม: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (23-05-2017)

This presentation on Gree Manure Cover Crops seeks to answer the question: 

How do we achieve all of these objectives (profitability, practically, resiliency, reduced reliance on fossil-fuels, sustainability) when land is limited/degraded, inputs are unavailable or unattainable, labor is scarce, and profits/surpluses need to be made?