นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Français (fr), Español (es), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

www.accessagriculture.org/slm09-fert...-management

Access Agriculture Training Video

Integrated soil fertility management is based on maximising the use of organic fertilizers and minimizing the loss of nutrients.

 

Available languages

Bemba   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   French   Kiswahili   Spanish   Tumbuka