นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Jethro Adang

กิจกรรม: 2019 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference (01-10-2019)

Understanding the current need for SALT technology. Most of the time, crop production and animal backyard raising go together, just to meet the economic need of the rural farmers. Right technology creates the right production and right production helps to uplift the economy of the farmers.


ป้ายระบุ

SALT

ภูมิภาค

Asia