นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

541 pages, illustrated

Range Management Handbook III/1

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Co-published with: Ministry of Livestock Development, Range Management Division
  • ISBN-10: 3823611453
  • Dewey Decimal: 630.915
  • ห้องสมุด ECHO: 630.915 WEI