นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Kiswahili (sw), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Journal of Sustainable Agriculture in East Africa

Swahili Only

 

Mkulima Mbunifu (MkM) is a monthly journal that provides agricultural information on ecologically sound farming practices and technologies. MkM aims to improve the economic, social and environmental life of smallholder farmers in Tanzania through the increase of sustainable ecological agriculture and improved agricultural production. Download your copy for the month. This farmer magazine focuses on crop various crop management and animal husbandry techniques, crop storage technologies, to avoid post-harvest damage and loss. Read, learn, share and be better.

119 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (แสดงปัญหา - 113)

Mkm Toleo la 124

Aprili 2023, Toleo la 115

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

Mkm Toleo la 124

Februari 2023, Toleo la 124

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

Mkm Toleo 120

Septemba 2022, Toleo la 120 

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 119

Agosti 2022, Toleo la 119

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 118 - 01-07-2022

Julai 2022, Toleo la 118

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 117 - 01-06-2022

Juni 2022, Toleo la 117

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 116

Mei 2022,Toleo la 116

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 115 - 01-04-2022

Aprili 2022, Toleo la 115

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 114

Machi 2022, Toleo la 114

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

MkM Toleo la 113 - 01-02-2021

Februari 2022, Toleo la 113

Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.