นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Patrick Trail

กิจกรรม: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture and Community Development Workshop (23-05-2017)

This PPT presentation covered the following topics: 

  • Plant Biodiversity
  • Local Seed Systems
  • Introduction to Neglected and Underutilized Species (NUS)
  • Identifying NUS In Your Area
  • Field Work
  • NUS Plant Profiles
  • NUS Resources Opportunities & Challenges

ป้ายระบุ

NUS Plant Diversity

ภูมิภาค

Asia