นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Sophia Kasubi

กิจกรรม: 2021 ECHO East Asia Symposium (28-09-2021)


ป้ายระบุ

Food-Drying

ภูมิภาค

East Africa