นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Community health workers, educators, and individuals from around the world use Where there is no Dentist to help people care for their teeth and gums.  This book's board focus makes it an invaluable resource.  The author uses straightforward language and careful instructions to explain how to examine patients, diagnose common dental problems, make and use dental equipment, use local anesthetics, place fillings and remove teeth.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2012
  • ผู้ตีพิมพ์: Hesperian Foundation
  • ISBN-10: 0942364058
  • ISBN-13: 9780942364057
  • Dewey Decimal: 617.6
  • ห้องสมุด ECHO: 617.6 DIC

การซื้อ