นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Tom Rowley

กิจกรรม: ECHO East Africa Pastoralist Symposium 2014 (20-03-2014)


ป้ายระบุ

Indigenous Knowledge

ภูมิภาค

East Africa