นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

95 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1978
  • ผู้ตีพิมพ์: WARDA (West Africa Rice Development Association)
  • Dewey Decimal: 632.58
  • ห้องสมุด ECHO: 632.58 CRO

คอลเลกชัน