นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
20 สิงหาคม 2021 08:30 น. - 20 สิงหาคม 2021 13:00 น.
ECHO Asia Small Farm Resource Center, Thailand
ผู้นำเสนอ: ECHO Asia Impact Center

บุคคลที่ติดต่อ:

Hanni Oppel (echoasia@echocommunity.org)


Black Soldier Fly Production Workshop flyer

 

 

Black Soldier Fly Production Workshop flyer THAI


ป้ายระบุ

BSF Black Soldier Fly

ภูมิภาค

Asia