นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication offers scientists, graduate students, extension faculty, and other professionals an opportunity to increase their knowledge of tropical fruit crop horticulture, production, and plant physiology.

3 copies

267 pages, illustrated, PowerPoint slides

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: University of Florida, IFAS
  • Dewey Decimal: 634.099
  • ห้องสมุด ECHO: 634.099 CRA