นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Formerly separate publications, the text and dictionary are combined into a one-volume complete guide to Shigo’s album of facts, photos, philosophies, and terminology regarding trees, their problems, and their proper care. On the basis that trees support more integrated groups of living things than any other lifeform on Earth, this book contains a wealth of information and philosophy on tree care. The dictionary section provides comprehensive definitions of 239 terms and topics.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Shigo and Trees Associates
  • ISBN-10: 0943563127
  • ISBN-13: 9780943563121
  • Dewey Decimal: 635.9
  • ห้องสมุด ECHO: 635.9 SHI

การซื้อ