นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Gardening in Florida is quite different from that in the North. This book answers most of your questions and some you hadn't considered. Although not a new book, it is current in its facts and tips. A must for people who want to start backyard gardens in Florida.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Sentinel Communications Co.
  • ISBN-10: 0941263037
  • ISBN-13: 978-0941263030
  • Dewey Decimal: 635
  • ห้องสมุด ECHO: PL 81

การซื้อ