นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

กิจกรรม: Intro to System of Rice Intensification (SRI) Workshop


ป้ายระบุ

SRI System of Rice Int...

ภูมิภาค

Asia