นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2-3

tbsp oil  

1

1" ginger  

1

lb sirloin steak  

½

medium red pepper  

4

  green onions  

3

tbsp soy sauce  

3

  carambola  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Add minced ginger and stir
  2. Add steak, stirring quickly for on minute
  3. Add red pepper and green onions and stir for one minute                            
  4. Add Soy Sauce and stir quickly
  5. Add carambola and stir gently
  6. Serve over steamed rice

 


ป้ายระบุ

Carambola